Näsilinnankatu 34 A 7 krs., 33200 Tampere

Teatteri

Valovoimakurssit


Valovoimakurssit ovat esiintymistaito-, teatteri- ja ilmaisukursseja, joissa perehdytään luovaan ilmaisuun, näyttelemiseen, teatteriin ja itsensä likoon pistämiseen. Kursseilla tutustutaan turvallisesti omaan kehoon ja ääneen, heittäytymiseen, improvisaatioon, tarinoihin ja niiden rakenteisiin. Saat rakastaa näyttelemistä tai voit pelätä esiintymistä. Molemmat lähtökohdat ovat hyviä kursseille. Tule mukaan, jos haluat lähteä tutkimusmatkalle omaan itseen, petrata vähän itsetuntoasi tai haluat iloa elämääsi ja uusia ystäviä! Koskaan ei ole myöskään myöhäistä toteuttaa unelmia valovoimaisena esiintyjänä tai näyttelijänä.

Vintin työkalupakista löytyvät mm: improvisaatio, näyttelijäntyö, ääni-ja liikeilmaisu, naamiot, monologit, tunnetyöpaja, tekstistä ilmaisuun, teatterileikit, tarinan rakenne, luova kirjoittaminen…

Esiintymis- ja
vuorovaikutusvalmennus


Meistä jokainen tarvitsee esiintymistaitoja enemmän tai vähemmän. Pidämme puheita, presentaatioita, esitelmiä, luentoja, annamme lausuntoja ja ihan vaan kohtaamme ihmisiä. Arki on täynnä lukuisia esiintymis- ja vuorovaikutustilanteita ja niihin liittyviä haasteita.

StudioVintti tarjoaa korkealaatuista ja ammattitaitoista valmennusta esiintymiseen. Yhdistämme kokemustamme ihmisen kehon ja mielen toiminnasta sekä teatterin että joogan puolelta. Varma esiintyminen lähtee oman itsen hyväksymisestä, omien vahvuuksien vahvistamisesta ja rohkeudesta käyttää energiaa. Valmennuksessa tutustutaan ensivaikutelmaan, oman äänen tuottamiseen, keholliseen ilmaisuun, energiaan, sisältöön ja erilaisiin työvälineisiin joilla tuetaan esiintymistä ja viestintää.

Miten

opetamme?

Vintillä oppiminen perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Meillä oppiminen on monipuolinen ja aktivoiva toiminnallinen prosessi, joka käyttää hyväkseen eri aistikanavia, tunteita, elämyksiä, mielikuvia ja mielikuvitusta – omia kokemuksia. Jokainen oppii omista lähtökohdistaan ja oman kokemuksen kautta ilman paineita tai vaatimuksia.
Lisätietoja: anu@studiovintti.fi
Pelkkä kokemus ei takaa vielä oppimista, vaan uuden tiedon syntyyn tarvitaan reflektiota eli kokemuksen käsittelyä ja jäsentelyä. Opettajamme ovat ammattitaitoisia, luotettavia ja turvallisia tukijoita tällä matkalla. Jokainen oppija tuo oppimiseen mukanaan omat, ainutlaatuiset kokemuksensa, jotka parhaimmillaan monipuolistavat ja laajentavat oppimisen kohteena olevia asioita. Kokemukselliseen oppimiseen liittyvät ilo ja uteliaisuus.