Näsilinnankatu 34 A 7 krs., 33200 Tampere

Tapahtuman tiedot


22.10.- 10.12.2020 torstaisin klo 16.30-17.30

Lasten tunnetaitoryhmässä harjoitellaan taitoja toimia tunteiden kanssa monimenetelmällisesti luovin ja toiminnallisin keinoin.

Käytettäviä menetelmiä ovat

 • mielikuvitus ja sadut

 • hengitys ja kehon kuuntelu

 • kehollisuus ja liikkeellisyys

 • luova tunnetyöskentely kuten maalaus- ja savityöskentely

 • satuhieronta ja myönteinen kosketus (loppusyksyn vallitseva koronavirustilanne huomioiden)

 • pohdintatehtävät ja keskustelut

 

Ryhmässä lapset pääsevät harjoittelemaan tunteiden tunnistamista, sietämistä, säätelemistä, ilmaisemista, käsittelemistä eli purkamista ja omaa voimaantumista. Lapsia rohkaistaan huomioimaan miten tunteet vaikuttavat heihin ja miten tunteiden kanssa voi toimia rakentavasti säilyttäen kunnioitus itseä ja toisia kohtaan.

Tarkoituksena on antaa lapselle kokemuksellista tietoa ja elämäntaitoja tunteista ja niiden kanssa toimimisesta. Tämän kautta lapsen kokemus omista vaikuttamismahdollisuuksista omaan oloonsa kasvaa ja hän voi kokea vahvempaa kyvykkyyttä toimia itsensä kanssa erilaisissa tilanteissa. Näin lapsen itsetunto voi vahvistua ja ennen kaikkea hänen on mahdollista säilyttää vahvempi yhteys itseensä ja omiin tunteisiinsa.

 

Tunnetaitoryhmä tukee ja kannustaa lasta:

 • Tulemaan tietoiseksi tunteistaan ja ilmaisemaan niitä

 • Rikastamaan tunnesanastoa

 • Kasvattamaan ymmärrystä tunteista sekä ajatusten ja oman toiminnan vaikuttamisesta niihin

 • Käsittelemään ja ilmaisemaan tunteita luovin tavoin

 • Tulemaan tietoiseksi kehostaan ja kasvattamaan tunnekehoyhteyttä

 • Tulemaan tietoiseksi omista rajoistaan ja kunnioittamaan omaa ja toisten tilaa

 • Positiiviseen sosiaaliseen toimintaan

 • Rohkaistumaan yhteistyöhön ja itsensä ilmaisemiseen ryhmässä

• Myönteiseen asenteeseen itseä ja toisia kohtaan

 • Kasvattamaan itsearvostusta

• Kehittämään herkkyyttä toisten tunteille

Tunnetaitoryhmä ei ole terapiaa, vaan ennaltaehkäisevää elämän oppikurssia.

Ohjaajana toimii Hanna-Riikka Suhonen.

Hanna-Riikka on vuodesta 1999 alkaen ohjannut erilaisia ryhmiä niin teatterin kuin liikunnankin parissa. Teatteriopettajana hän on toiminut päätoimisesti vuodesta 2009. Tällä hetkellä hän toimii niin teatteritaiteen perusopetuksessa kuin myös näyttelijän ammattiin ohjaavan koulutuksen puolella. Hanna-Riikka on käynyt teatteri- ja opettajaopintojen lisäksi kokonaisvaltaisen lasten joogaohjaajakoulutuksen ja opiskelee nyt työn ohessa lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaksi. Tunnetaitoja ja joogaa lapsille -kurssi on osa opintoihin kuuluvaa harjoittelua.

Hanna-Riikan ote lasten ja nuorten kohtaamisessa painottuu jokaisen ohjattavan kasvun tukemiseen omaksi ihanaksi itsekseen. Oleellista hänen työskentelyssään lasten ja nuorten kanssa on taiteen integrointi ryhmäläisten arjen tilanteisiin. Taiteella on Hanna-Riikan työskentelyssä sekä välineellinen, mutta myös itseisarvo. Oppilaittensa mielestä Hanna-Riikka on mm. välittävä, lempeä, innostava, kannustava, hauska ja energinen ohjaaja.

Kurssi sisältää 8 kertaa. Ryhmä pidetään pienenä, max. 8 lasta.
Kurssin hinta: 99 €. Ilmoitat lapsesi mukaan maksamalla kurssimaksun.

Paikka: Studio Vintti
Näsilinnankatu 34 A, 7. krs
33200 Tampere
Ilmoitat lapsesi mukaan maksamalla kurssimaksun.

Mikäli kysyttävää, otathan yhteyttä!
vintti@studiovintti.fi

Lämpimästi tervetuloa!